Welcome Guest
THE PLC :)

ARALIN 40

 

Ang Repormang Pansakahan

Kahalagahan ng Lupa sa mga magsasaka

         Maraming magsasakang Pilipino ang patuloy na nangangarap na magmay-ari ng sariling lupa. Napakahalaga ng lupa para sa mga magsasaka. Ito ay katumbas ng kanilang buhay. Ang mga magsasaka ang tinagurian na gulugod o backbone ng ekonomiya.

Reporma sa Lupa       

         Ang reporma sa lupa ay isang programa na naglalayon na pgkalooban ng sariling lupa ang mga maliliit na magsasaka. Ang paglilipat ng pagmamay-ari ng lupa ay isinasagawa ng programang ito

Mga Batas na may kinalaman sa Pagpapatupad ng Repora sa Lupa- ang pagmamay-ari ng lupa ng mga magsasaka ay matagal na nilang inaasam, kaya ang bawat pangulo ng ating bansa ay nagpapatupad ng iba’t-ibng batas ukol sa reporma sa lupa upang magkaroon ng katuparan ang kanilang pangarap.

 

  • 1902 Land Registration Act- Sa ilalim ng sistemang Torrens noong panahong amerikano ay ipinatupad ang pagpapatala ng mga titulo sa lupa ng mga pilipino. Ang Torrens Title ang nagbibigay daan para agawin ang mga lupang matagal nang binubungkal ng mga magsasaka nang walang titulo. Dito umusbong ang Pilipinong may-lupa na nagmamay-ari ng hacienda.
  • 1902 Public Land Act- Ang batas na nagbibigay-daan sa pamimigay ng mga lupang publiko sa mga pamilyang bumubungkal ng lupa na hindi hihigit sa 16 ektarya
  • Batas Republika Blg. 1160- Itinatag ang National Resettlement and Rehabilitation Administration na nangasiwa sa pamamahagi ng lupa ng pamahalaan sa mga pamilyang walang lupa
  • Batas Republika Blg. 1190- Nagbibigay ng prokteksyon at seguridad sa mga magsasaka
  • Agrikultural Land Reform Code- Ang mga lupang binili ng pamahalaan ay ipinagbili sa mga magsaska nang hulugan at sa parehong presyon na ibinabayad ng pmahalaan sa may-ari ng lupa.
  • Atas ng Pangulo Blg. 2 at 27- Ang Atas ng Pangulo Blg. 2 ay ipinasailalim ang buong bansa sa reporma sa lupa. Ang Atas ng Pangulo Blg. 27 ang batas na magpapalaya sa mga magsasaka sa tanikala ng kahirapan at naglipta sa kanila ng pagmamay-ari ng lupang sinasaka.
  • Batas Republika Blg. 6657- Ang Comprehensive Agrarian Reform Law ay nagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Sa ilalim ng programang ito, ang lahat ng publiko at pribadong lupaing agrikultural, anuman ang tanim ay ipamamahagi sa mga magsasaka na walang sarling lupa. Ang anak ng may-ari ay bibigyan ng tig-limang ektarya ng lupa.

 

 

Iba Pang Programa ng Pamahaaan

Bukod sa reporma sa lupa, ang pamahalaan ay may kaugnayan sa agrikultura para sa ikabubuti ng pamumuhay

         Gulayan ng Bayan- Layuning magkaroon ng pagkain ang bawat Pilipino at maiahon sila sa kahirapan

         K-AGRINET- Nagbibigay pagkakataon sa mga magsask, mangingisda, at agri-entrepreneur s mga pook rural na matuto at makagamit ng kagmitan ng ICT para sa pagkuha ng impormasyon

         Bigasan ng Bayan- Para matulungan ang mga magsasaka na maipagbili ang kanilang ani at upang matulungan ang mga mahihirap na mamamayan na makabili ng abot-kayang presyo ng bgas

 

 

Pagkaintindi:

            Marami ako nalaman sa lekson na ito. Mas lumawak pa ang alam ko tungkol sa agrikultura.  Nalaman ko na malaki pala ang naipapasok nito na dolyar sa bansa dulot ng mga panluwas na produkto ng agrikultura. Nalaman ko rin ang kinakaharap na suliraning kinakaharap ng sector na agrikultura at ang mga batas na ipinatupad n gating mga pangulo upang magkaroon ng mga lupa ang ating mga magsasaka.Our poll
Rate my site
Total of answers: 178
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Search
Site friends
  • Create a free website