Welcome Guest
THE PLC :)

ARALIN 47

 

Kalakalang Panlabas at Panloob ng Pilipinas

 

ANG MGA LAYUNIN SA PAKIKIPAG-UGNAYAN SA KAPWA BANSA AY ANG SUMUSUNOD:

          Pampolitika

          Pangkultura

          Pangkultura

          Pang-ekonomiya

Kalakalang Panloob ng Bansa

       Wholesalers – nagbibili ng mga produkto sa maramihan at bultuhan kinabibilangan ito ng jobber at broker.

       Broker – nagsisilbi bilang tagapamagitan sa bilihan at paggawa ng kontrata tulad sa bilihan ng stock.

       Retailers – tuwirang nagbibili ng tingiang produkto sa konsyumer.

       Middleman – tagapamagitan sa bumibili at nagbibili ng produkto.

Prinsipyo ng Comparative Advantage

David Ricardo

Siya ang nagbigay halaga sa comparative advantage. Ayon sa kanya, dapat pag ukulan ng pansin ng isang bansa ang paggawa  produkto na may higit na kalamangan sa ibang bansa upang lubusang matamo ang kapakinabangan ng nasabing produkto.

Prinsipyo ng Absolute Advantage

Ang prinsipyong ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang isang bansa ay nagpapakadalubhasa sa paglikha ng produkto na magbibigay sa kanila ng pinakamalaking kita dahil mas mura ang paggawa ng mga ito kompara sa paglikha ng produkto.

 

Dahil sa aralin na ito, naintindihan ko kung bakit importante ang pakikipagkalakalan sa loob at labas ng bansa. Nalaman ko rin ang ilang mga importanteng mga detalye na dapat malaman ng isang mamamayan tungkol sa pakikipagkalakalan ng bansa. May iba’t ibang mga tao pala na tumutulong upang mas madali ang paggalaw ng bilihan ng mga produkto. Nalaman ko ring may mga prinsyipyo ukol dito.


Our poll
Rate my site
Total of answers: 178
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Search
Site friends
  • Create a free website