Welcome Guest
THE PLC :)
ARALIN 48

 

Ang Globalisasyon ng Ekonomiya

 

Epekto ng Globalisasyon:

Ekonomiko – pagkakatoon ng isang global common market batay sa malayang palitan ng produkto at kapital.

Industriyal – paglawak ng pamilihan ng mga dayuhang produkto para sa mga konsyumer at kompanya.

Pinansiyal – pagsibol ng pandaigdigang pamilihan ng pananalapi para sa mga umuutang na korporasyon

Politikal – pagtatatag ng isang pandaigdigang pamahalaan na magsasaayos ng ugnayan ng mga bansa.

Globalisasyon at Liberalisasyon

Ang globabalisasyon at liberalisasyon ay laging pinag-uugnaay. Ang liberalisasyon noong ika-19 na siglo na tinatawag ng First Era of Globalization, ay nakitaan ng mabilis na paglago ng kalakalang panlabas at investment.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

      Nagsimula noong 1947 sa Geneva Switzerland upang ipakilala ang isang multilateral na sistema ng kalakalan ng mga bansa sa daigdig.

      Ang multilateral na kalakalan ay nangangahuluhagang maraming bansa ang kalahok sa kalakalan. Ito ay binubuo ng 147 na basa na kasapi ng WTO.

      Layunin ng Gatt na magkaroon ng malaya at walang diskriminasyon na kalakalan sa pamamagitan ng pagtatakda at pagpapatupad ng epektibong pamantayan at patakaran, pagpapalawak ng pamumuhunan, trabaho at kalakalan, at liberalisasyon ng kalakalan.

World Trade Organization (WTO)

-          Siyang pumalit sa GATT at kasalukuyang tagasubaybay sa mga gawaing pangkabuhayan ng mga kasaping bansa.

-          Ang nagbigay daan sa pagkatatag nito ay ang Uruguay Round. Ang Uruguay Round noong 1984 ang ikalawang bahagi ng pag-uusap ukol sa pandaigdigang kalakalan.

 

 

Dahil sa araling ito, nalaman ko ang iba’t ibang bagay tungkol sa globalisasyon. May mga epekto pala itong dapat na alamin upang hindi dumami ang mga suliranin ng mundo. May mga organisasyon rin pala, tulad ng GATT at WTO, na sumusubaybay sa mga gawaing pangkabuhayan ng mga kasapi nitong bansa.


  


Our poll
Rate my site
Total of answers: 178
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Search
Site friends
  • Create a free website