Welcome Guest
THE PLC :)
 ARALIN 49

 

Mga Modelo ukol sa Pagsulong at Pag-unlad

 

Mga Teorya/Kaisipan ukol sa Pagsulong at Pag-unlad

       Teorya ni Karl Marx

      Ang pang-ekonomiyang pananaw ni Karl Marx ay nagbigay halaga sa mga manggagawa. Ayon sa kanya, ang mga manggagawa ang tunay na prodyuser ng mga produkto, ngunit ang pakinabang ay napupunta sa mga kapitalista at hindi sa mga manggagawa. Bunga nito ay may nabubuong tunggalian sa pagitan ng mga manggagawa at kapitalista.

       Teorya ni David Ricardo

      Ang kaisipan ng mga physiocrats ay naka-impluwensiya sa ideya ni David Ricardo ukol sa pag-unlad. Ang teorya niya ay nakasentro sa kapakinabangan na naibibigay ng mga likas na yaman lalo na ng lupa.

       Teorya ni Gunnar Myrdal

      Si Myrdal ay naniniwala sa pinagsama-samang pamamaraan o cumulative process upang umunlad ang isang ekonomiya. Ang kaisipang ito ni Myrdal ay nabuo batay na rin sa kanyang ginawang obserbasyon at pag-aaral sa mga bansa sa Asya.

       Teorya ng mga Physiocrats

      Ang mga physiocrat ay binubuo ng mga ekonomista na pinangungunahan ni Francois Quesnay na nagmula sa School of Physiocracy na naniniwala sa tinatawag na Rule of Nature.

          Innovation Theory

      Ang teoryang ito ay bugay kay Joseph Schumpeter na nagbigay-pansin sa bahaging ginagampanan ng isang innovator sa pag-unlad ng ekonomiya. Ang innovator ay siyang nagpapasimula sa pagkakaroon ng pagbabago ang siyang negosyo o industriya.

          Teorya ng mga Neoclassicists

- Naniniwala sila sa pagkakaroon ng sumusunod na salik upang makamit ang pagsulong at pag-unlad ng bansa.

 

 

       Modelo ukol sa Pagsulong at Pag-unlad

       Modelo ukol sa Teknolohiya

      Isang modelo na ipinaliwanag ni Nicholas Kaldor. Ang pangunahing salik na binigyang-pansin ay ang teknolohiya. Ang teknolohiya ay nakapaloob sa paggamit ng kapital.

       Teorya ni Adam Smith

      Si Adam Smith na kinikilala bilang Ama ng Makabagong Ekonomiks ay nagmula sa Classical School kasama nina David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill na katulad ng mga physiocrat ay naniniwala sa kahalagahan ng laissez faire.

       Modelo ukol sa Kapital at Pag-impok

      Ipinahayag ang kaisipang ito nina Roy Harrod ng Britain at  Evsey Domar ng America. Binigyang-diin ng modelong ito ang kahalagahan ng paggamit ng saganang kapital sa pagsulong ng ekonomiya.

 

Nalaman kong may iba’t ibang teorya palang ginawa ang mga ekonomista upang tumulong na mapalago ang ekonomiya ng iba’t ibang bansa. Hindi mapagkakailang malaki ang mga naitutulong ng mga teoryang ito sa pagunlad ng ilang mga maunlad na bansa na ngayon. May mga modelo rin palang isinagawa ukol sa pagsulong at pag-unlad kagaya ng modelo sa teknolohiya, modelo ukol sa capital at pag-impok at ang teorya ni Adam Smith

 


  


Our poll
Rate my site
Total of answers: 178
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Search
Site friends
  • Create a free website