Welcome Guest
THE PLC :)
Aralin 21:
Production
Function

                                           Ang relasyon ng input at output ay inilalarawan ng production function. Ang inoput ay mga bagay na ginagamit sa pagbuo  ng mga produkto. Ito ay inuuri bilang fixed input at variable input. Ang fixed input ay hindi nagbabago kahit na nagbago ang lebel ng produksiyon habang ang variable input ay nagbabago depende sa dami ng produktong gagawin. Samantala, ang output ay ang nabuong produkto mula sa paggamit ng iba’t ibang bagay at ito ang bunga ng paggamit ng mga salik ng produksiyon

                                              Mayroong iba’t ibang gastusin na isinisaalang-alang sa paglikha ng mga produkto. Una ditto ang tinatawag na production cost na kabayaran sa mga salik ng produksiyon. Sa ilalim nito ang Total Fixed Cost (TFC), Total Variable Cost (TVC), Total Cost (TC), Average Fixed Cost (AFC), Average Variable Cost (AVC), Average Total Cost (ATC), at Marginal Cost. Isinaalang-alang  din ang ibang gastusin sa negosyo tulad ng Explicit Cost, Implicit Cost at Opportunity Cost.Our poll
Rate my site
Total of answers: 178
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Search
Site friends
  • Create a free website